Hälsoanalys 1,5 -2 timmar 1400 kr
Återbesök hälsoanalys 45 -60 min 600 kr

Kraniosakralbehandling 1 timme 700 kr eller 3 förskottsbetalda behandlingar 1800 kr
Biomagnetism (under utbildning)  1 timme 400 kr